Boek: Groepsplan gedrag
Kees van Overveld
Planmatig werken aan passend onderwijs

Tweedehandsboek

Boek lijkt niet veel gelezen met kleine krasjes op de kaft.

4.95

Uitverkocht

Boek: Groepsplan gedrag
Kees van Overveld
Planmatig werken aan passend onderwijs

De gedragsbijbel voor het basisonderwijs.

In de beleving van leerkrachten komt probleemgedrag steeds veelvuldiger voor en wordt het intenser en moeilijker. Toch ligt er nog steeds veel nadruk op lezen, taal, rekenen en is er minimaal aandacht voor gedrag en gedragsproblemen, ook in het onderwijszorgprofiel en ontwikkelingsperspectief.

Er is langer bekend dat preventie belangrijk is en de maatschappij niet alleen veel geld kan besparen, maar ook kinderen kan behoeden voor het ontwikkelen van gedragsproblemen. Toch ligt er veel nadruk op repressie en achteraf repareren.

Groepsplan Gedrag leent zich uitermate goed om gedragsproblemen te voorkomen door het aanbieden van goed onderwijs. Hierbij staat centraal het aandacht besteden aan alle kinderen, zodat ze de ondersteuning krijgen die ieder kind nodig heeft, met gebruikmaking van een gelaade en planmatige aanpak.

Groepsplan gedrag is een schriftelijk planningsmiddel, waarin de leraar vastlegt hoe zijn groep zich ontwikkelt en zich zou moeten ontwikkelen, Hierbij wordt in kaart gebracht welke ondersteuningsbehoevende er zijn voor alle leerlingen (preventie ), voor sommige leerlingen die risico lopen zich problematisch te ontwikkelen (preventie 2), en voor enkele leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wegens risico op ernstig probleemgedrag (preventie 3). Daarbij worden interventies bedacht, die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, Tevens wordt gekken welke ondersteuning de leraar nodig heeft om dit uit e voeren,

Er is in dit boek onder andere aandacht voor groepsvorming en groepsdynamiek, sociaal-emotioneel leren en handelingsgericht werken. Er worden interventiemethodes besproken, en strategieën voor leraren bij onder andere agressie en grensoverschrijdend gedrag.

Kees van Overveld heeft in dit boek zijn jarenlange ervaring als gedragsdeskundige in het onderwijs bijeengebracht.

Ingewikkelde wetenschappelijk inzichten als de groepsdynamiek van pesten worden glashelder uitgelegd met concrete voorbeelden.  De werkwijze van het groepsplan Gedrag is zo concreet dat iedere leerkracht er morgen mee zou kunnen (moeten) beginnen.
Prof. dr. Bram Orobio de Castro
Hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie, Universiteit Utrecht.

Uit 2013 vijfde druk
ISBN 9789077671788
Nur 840
271 pagina’s
Afmetingen boek: 17 x 24 x 1.9 cm

Boek lijkt niet veel gelezen met kleine krasjes op de kaft.

0
Winkelmandje
  • No products in the cart.