Kookboek. Amsterdamse Huishoudschool

CJ Wannée

Tweedehandsboek

Oud boek met schade aan de kaft en randen van de pagina’s zijn vuil, pagina’s zijn er voor zijn leeftijd nog goed uit!

12.50

Uitverkocht

Kookboek. Amsterdamse Huishoudschool

CJ Wannée

Voorwoord:
Op aandringen van vele leerlingen en oud-leerlingen der Amsterdamse Huishoudschool is ondergetekende – lerares aan genoemde inrichting – er toe overgegaan een receptenboek uit te geven, in eerst plaats bedoeld als handleiding bi het onderwijs in koken, waarin tevens degenen, die slechts één of enkele cursussen bijwoonden, belangrijk meer recepten kunnen vinden, dan zij gelegenheid hadden gedurende een beperkt verblijf aan de school klaar te maken. Maar niet slechts als leidraad bij het onderwijs. Dit kookboek wil ook tegemoet komen aan de moeilijkheden, waarmede zo menig huisvrouw te kampen heeft bij de samenstelling van het dagelijks menu – dat in vele gezinnen maar al te vaak aan chronische eentonigheid lijdt – en tevens raadgever zijn, hoe, naar de trant der oud-Hollandse degelijkheid, goede grondstoffen tot een goed geheel te verwerken:

Wat heeft er menig vrou, door onverstandig koocken
Een goede beet vermorst, en alle lust gebroken! 

zegt vader Cats.

Alle recepten zijn berekend voor vier personen

De beschrijvingen der recepten is beknopt en duidelijk, doch onnodig is natuurlijk te vermelden, dat de theorie door de praktijk moet worden aangevuld, dat het doormaken van een kookcursus beter is dan de bestudering van vele kookboeken:

Leert, hoe een geestig kock
Tot goeden smecke brengt een rauwen artisock

om nog eens met Cats te spreken.

Het boek een plaats toewensend in vele keukens,

Amsterdam 1910 C.J. Wannée

Herzien en bijgewerkt door R. Lotgering – Hillebrand
Vijftiende druk
Geïllustreerd
H.J.W. Brecht’s Uitgeversmaatschappij
Amsterdam

Uit 1964?
446 pagina’s
Afmetingen boek: 17 x 24.5 x 4 cm

Oud boek met schade aan de kaft en randen van de pagina’s zijn vuil, pagina’s zijn er voor zijn leeftijd nog goed uit!

0
Winkelmandje
  • No products in the cart.